TEISĖS IR AUTORIAI

Svetainės iniciatoriai – Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo grupė.

Parengimo darbus koordinavo ir svetainę kūrė Katalikų interneto tarnyba. Kuravo ir talkino – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kun. Arūnas Jankauskis.

Apžvalginius tekstus parengė Asta Petraitytė. Dizainerė – Silvija Knezekytė. Fotografai – Andrius Mačiūnas, vysk. Eugenijus Bartulis, Jaroslavas Proscevičius, Vytautas Kandrotas, Klaudijus Driskius ir Augenijus Ambrozas.

Svetainės kūrimą finansiškai parėmė Jono Pauliaus II piligrimų kelio programa.

Visa tekstinė ir grafinė medžiaga yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos arba Šiaulių vyskupijos nuosavybė (jei nenurodyti kiti autoriai).

Be atskiro autoriaus ar nuosavybės teisių turėtojo sutikimo naudoti svetainės tekstus ar fotografijas draudžiama.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p>Andriaus Mačiūno fotografija<p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>