Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Kryžių kalnas – Šiaulių vyskupijos širdis

1997 m. gegužės 28 d. įsteigus Šiaulių vyskupiją, jos pirmuoju vyskupu tapo Eugenijus Bartulis. 1997 m. liepos 13 d. vyskupas įžengė į Šiaulių katedrą ir tą pačią dieną Kryžių kalne pastatė kryžių su įrašu: „Viešpatie, laimink Šiaulių vyskupiją“. Tų pačių metų liepos 20 dieną Šiaulių vyskupo sprendimu buvo atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, vykstantys paskutinį liepos mėnesio sekmadienį. Jų švęsti kasmet susirenka daugybė žmonių iš visos Lietuvos ir kitų kraštų, paprastai šiuose atlaiduose dalyvauja apaštališkasis nuncijus ir visi Lietuvos vyskupai. 

Į Kryžių kalną įvairiomis intencijomis rengiamos maldingos eisenos. 2000 m. gegužės 19 d. pirmą kartą tokia eisena nuvingiavo ne plentu, o pamiškės keliukais ir vieškeliais. Daugelis piligriminių kelionių į Kryžių kalną pradedamos nuo Šiaulių katedros. Įspūdingi ir itin plačiai žinomi kasmet vykstantys, paties vysk. Eugenijaus Bartulio vadovaujami piligriminiai žygiai nuo Kryžių kalno į Šiluvą.

2004 m. liepos 24–25 d. Šiauliuose vyko Lietuvos jaunimo dienos. Liepos 25 d. rytą daugiau nei keturi tūkstančiai jaunimo iš katedros džiaugsmingai keliavo į Kryžių kalną. Šiaulių vyskupijoje nesibijoma ir naujų paveikių pastoracijos formų: prie Kryžių kalno surengta naktinė vigilija, įvairių stilių krikščioniškos muzikos koncertas. Kryžių kalnas traukia jauną ir seną, jis – it Šiaulių vyskupijos širdis.

Kryžių kalno apsauga rūpinasi ir valstybė. Jis 2007 m. birželio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 659 „Dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo“ įrašytas į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą. Nepriklausomybės dešimtmečiais dedamos pastangos išsaugoti Kryžių kalno autentiškumą, kad jo nesuniokotų stichiškas kryžių statymas. Prie Kryžių kalno pastatytas turistų informacijos centras, įrengta asfaltuota aikštelė ir būtiniausi patogumai atvykstantiesiems. Kryžių kalne pastaraisiais dešimtmečiais susipina spontaniško liaudies pamaldumo ir profesionalaus meno apraiškos.

Kryžių kalnas iš daugelio kraštų atvykstantiems įvairaus amžiaus maldininkams padeda pilnatviškiau suvokti Išganytojo kryžiaus slėpinį, jį susieti su savo, su tautos ir visos žmonijos gyvenimu, jame įžvelgti ne tik skaistinančią kančią, perkeičiančią mirtį, bet ir pergalingą, iš nuodėmės išvaduojantį prisikėlimą. Kryžių kalne, kaip niekur kitur, suskamba Bažnyčios sūnų ir dukterų liudijimas apie ištikimą Dievo meilę žmonėms.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p> Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Augenijaus Ambrozo fotografija</p>