Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Erwin Josef Ender sveikinimas per Kryžių kalno Eremo inauguracijos šv. Mišias

Mielieji broliai pranciškonai,
Mielieji broliai ir seserys Kristuje, 

Šlovinimas ir dėkojimas šiandien kyla į Viešpatį iš šio naujo šv. Pranciškaus Eremo prie Kryžių kalno, kur 1998 metų gegužės 9 dieną buvo padėtas kertinis akmuo, išrėžtas iš La Vernos kalno uolų ir išreiškiantis dvasinį ryšį su Šventuoju stigmų kalnu.

Manau, kad daug kas iš mūsų dalyvavo toje iškilmingoje ceremonijoje prieš dvejus metus. Šiandien noriai grįžtame į šią šventą tikėjimo ir vilties vietą, kad su broliais pranciškonais džiaugtumės darbo pabaiga ir kartu su broliais lietuviais prašytume Viešpaties palaiminimo ir apsaugos šiems naujiems jų namams.

Šioje džiaugsmingoje šventėje dalyvauja ir Šventasis Tėvas Jonas Paulius II, parašęs laišką. Jis tam tikra prasme yra šios reikšmingos brolystės tarp La Vernos ir Kryžių kalno pradininkas. 1997 metų rugsėjo 17 dieną lankydamasis Stigmų šventovėje jis aiškiai sakė, kad „visas pasaulis, ypač Europa, turėtų keliauti į šias dvi vietas <…>, kad būtų įveiktas sekuliarizmas ir Kristaus Kryžius netaptų bereikšmis“.

Tetampa šis naujasis Eremas broliams pranciškonams jų jaunuolyno namais, kuriuose gims daugybė pašaukimų, ir maldos bei kontempliacijos vieta visiems, trokštantiems keletą dienų susikaupti maldoje ir tyloje priešais Kryžių kalną pamąstyti apie iš Kristaus Kryžiaus kylantį gailestingumo ir išganymo slėpinį.

Šiandien padėką už sėkmingai pabaigtą darbą visų pirma skiriame Dievui, apie kurį psalmininkas sako: „Jei Viešpats nestato namo, veltui triūsia tie, kurie jį stato“ (Ps 127 ,1). Šis Eremas visų pirma yra jo dovana mums. Jo palaima lydėjo darbus ir leido darbininkams sėkmingai pabaigti darbus.

Taip pat prisimename visus vyrus ir moteris, vienu ar kitu būdu prisidėjusius prie šio plano įgyvendinimo. Ypač dėkojame pranciškoniškajai Toskanos provincijai, kuriai remiant ir tapo įmanomas Kryžių kalno vienuolynas.

Šlovinkime Viešpatį ir dėkokime jam per šį šv. Mišių šventimą!

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p>