Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį
2012 m. rugsėjo 11 d. Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms Amerikoje atminti
Paskelbta: 2012-09-18 20:07:24

 

Rugsėjo 11 d. Kryžių Kalne pašventinti Kryžiai Dvyniai teroro aukoms Amerikoje atminti.

2001 m. rugsėjo 11 d. Niujorke (JAV) įvykdytų išpuolių metu trys užgrobti lėktuvai rėžėsi į Pasaulio prekybos centro bokštus ir Pentagono pastatą. Dar vienas lėktuvas nepasiekęs tikslo sudužo Pensilvanijoje. Žuvo daugiau nei 3 tūkst. žmonių,
Minint 11-tąsias rugsėjo 11-tosios dienos metines, Kryžių kalne pastatyti kryžiai dvyniai. Idėja priklauso LR seimo nariui, dr. Egidijui Vareikiui. Minėjimas prasidėjo 17 val. Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Sakydamas pamokslą, ganytojas atkreipė dėmesį į tai, kad teroristų išpuolį lydėjo bandymai blogį nugalėti blogiu: tankais, ginklais, kalėjimais. Nepavyko. Gyvendami palaimintojo Jurgio Matulaičio metais mokomės, kad blogį galima nugalėti tik gerumu. Kalbėdamas apie pasaulio prekybos centrus dvynius, Šiaulių ganytojas darė aliuziją į dvi šeimą saugančias kolonas – tėvą ir motiną. Jei į jas pasikėsinama, sudužta vaikų likimai. Šiais laikais šeimos yra ypač pažeidžiamos. Tai blogio, nuodėmės pasėka. Turime nugalėti blogį esantį mumyse, sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Primindamas antradienio skaitinį iš šv. apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams, ganytojas apgailestavo, kad minimas faktas, kai broliai sukyla vienas prieš kitą, skaudžiai pasireiškia ir mūsų dienomis, ypač kai blogį norima nugalėti blogiu. Kreipdamasis į susirinkusį jaunimą ganytojas ragino kurti Dievo karalystę, keisti pasaulį vykdant Dievo valią.

Po Eucharistijos vykta į Kryžių kalną, kur, 18 val., Šiaulių vyskupas pašventino abejose pagrindinio tako pusėse pastatytus kryžius dvynius. Malda, susikaupimas, kryžiaus pagerbimas nulenkus galvą, žuvusiųjų minėjimas sukūrė liūdną, kartu iškilmingą ir viltingą nuotaiką. Trumpame minėjime Jo Ekscelencija prisiminė, kaip pats, lankydamasis Niujorke, vaikščiojo po prekybos centrus – dvynius, todėl skaudžiai išgyveno įvykusią tragediją, prisimindamas ten dirbusius žmones. Kryžių – dvynių sumanytojas, LR seimo narys dr. Egidijus Vareikis atkartojo Rudolph Giuliani knygoje „Lyderis“ išsakytas mintis apie rugsėjo 11-tosios teroro aktą, apie klastą, nuodėmę, apgavystę. Buvo sakoma, kad pasaulis po rugsėjo 11-tosios pasikeitė, „noriu sakyti, kad nepasikeistume, išsaugotume vertybes“. Pagrindinis teroro tikslas – sukelti baimę. Seimo narys prisiminė ir kovas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, kai baimei nepasiduota. „Tikiu, kad ir toliau blogį nugalėsime gerumu“, - išreiškė tikėjimą dr. Egidijus Vareikis.

Minėjime dalyvavo ir JAV ambasados Lietuvoje atstovai. Kryžių statymo akcija, jų teigimu, leido suprasti, jog ir čia, Lietuvoje amerikiečiai turi draugų.

Kryžius Dvynius projektavęs skulptorius-dizaineris Vilius Puronas pažadėjo, jog kryžiai, nors mediniai, tikrai stovės daugiau nei 100 ar 200 metų, primindamas kryžių niokojimo mietus Sovietinės okupacijos metais pridūrė, kad kryžiai giliai įmūryti, tad sudarytų problemų net buldozerininkams,.

Garsus Lietuvos kantri dainininkas Virgis Stakėnas prisiminė lankymąsi Niujorke mėnuo po nelaimės, ten matytą skausmą. Tai paskatino dainininką dalyvauti šiame renginyje, dovanoti labiausiai tam tinkančią baladę: „Kryželis“. „Kiekvieno doro žmogaus sąžinėje yra užuojautos okeanas, tik nereikia jo slėpti“, - sakė Virgis Stakėnas, atliekamą baladę skirdamas esantiems Kryžių kalne ir broliams už Atlanto.

Inesė Ratnikaitė

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Jaroslavo Proscevičiaus fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p>