Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį
Žygis už negimusių kūdikių gyvybes į Kryžių Kalną
Paskelbta: 2009-06-02 20:32:38

Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena.

 

Birželio 1-oji - Vaikų gynimo diena. Šią dieną prisimenama, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi teises, į kurias privalu atsižvelgti. Prieš keleta metų aktyvios Šiaulių moterys ryžosi atkreipti visuomenės dėmesį, kad negimę kūdikiai taip pat turi teises. Visų pirma – teisę gyventi. Nuo tada kasmet birželio pirmąją organizuojami piligriminiai žygiai nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną.

Ir šiais metais žygeivius už negimusių vaikų gyvybes, kaip paprastai, vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jau ne pirmi metai į šią akciją įijungia ir moksleiviai. Tad šalia Lietuvos vėliavos plėvesavo Šiaulių katalikiškos „Sandoros“ mokyklos vėliava. Nešinos savu kryžiumi ėjo katalikių moterų šv. Elžbietos draugijos narės bei kiti įvairaus amžiaus piligrimai.

Eisena prasidėjo 10 val. nuo Šiaulių katedros. Ganytojas ragino kelionės metu prisiminti vaikučius, melstis, kad jie būtų apsaugoti nuo nelaimių ir piktų žmonių kėslų. Po švč. Sakramento pagarbinimo, su giesme, išeita į kelią. „Visą kelią giedojom, meldėmės“, - džiaugėsi pakalbinti jaunieji piligrimai.

Kryžių kalną žygeiviai pasiekė 13 val. Šiaulių vyskupas šv. Mišių auką skyrė už vaikus, kad jie nepatirtų išnaudojimo, galėtų saugiai augti savo tėvynėje. Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupijos kancleris Evaldas Alūza. Pamokslo metu ganytojas dar kartą paskatino prisiminti visus vaikučius, melstis, kad jie būtų apsaugoti nuo visų pasikėsinimų. Ypatingai vyskupas kreipėsi į moksleivius, teigdamas, jog jie turi būti pavyzdžiu, žiburėliais, švieiančiais savoje aplinkoje: šeimoje, mokykloje, mieste. Gyvenimo kelionėje nesame vieni, - sakė ganytojas, - Kristus yra su mumis. Jo meilę spinduliuoja kryžius. „Gal kiek pavargom kelionėj, bet atėjom čia, į Kryžių kalną, atsigaivinti iš tikrojo šaltinio“, - sakė vyskupas.

Lietuvos Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė po šv. Mišių pristatė vieną ryškų žiburį - Anastaziją Antanavičienę, galinčią būti pavyzdžiu Lietuvos jaunimui. Ji apdovanota Vyčio kryžiaus riterio ordinu už pagalbą Dainavos bei Prisikėlimo apygardos partizanams. Antanazija, būdama studentė, rinko žinias, rūpinosi sanitarinėmis priemonėmis, platino spaudą. Už tai buvo žiauriai tardoma ir išsiųsta į lagerį. Šiuo metu gyvena Šiauliuose. Džiaugėsi savo buvimu šv. Mišiose Kryžių kalne galėjusi prisidėti prie akcijos už negimusio vaikelio gyvybę.

Piligrimams keliaujant į Kryžių kalną Šiauliuose vyko Mažojo šiauliečio dienos renginiai. Džiugu kad juos savo giesmelėmis papuošė Šiaulių pradinės katalikiškos Benedikto Andruškos mokyklos vaikai.

Inesė Ratnikaitė

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p> Andriaus Mačiūno fotografija</p>