Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Lankytinos vietos

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra

Aušros takas 3, Šiauliai
Tel. (41) 528077
Svetainė internete: www.siauliukatedra.lt

Dėl meninės vertės ir unikalumo dėmesio ypač verta Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra. Vyskupas Motiejus Valančius vadino ją „puikiausia ant visų Žemaičių“, XIX a. vizitacijų aktuose ji apibūdinama kaip „nuostabiausios architektūros“. Iš tolo akį traukia 70 metrų aukščio baltas bažnyčios bokštas. Katedroje meistriškai supintos renesanso formos ir tvirtovės gynybiniai elementai. Vietinės tradicijos dera su Vidurio ir Šiaurės Europos kraštų pavyzdžiais. Katedros titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m., popiežiui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją. Apėję ratu aplink Katedrą, pamatysite vieną seniausių saulės laikrodžių Lietuvoje.


Šv. Jurgio bažnyčia

Kražių g. 17, Šiauliai
Tel. (41) 526220
Svetainė internete: www.jurgioparapija.lt

Bažnyčia neobizantinio stiliaus, su priestatais ir dviem bokštais. Rusijos administracija 1909 m. pastatė didelę mūrinę stačiatikių cerkvę Šiaulių kariuomenės įgulai. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir Rusijos kariuomenei pasitraukus iš Lietuvos, cerkvė liko nenaudojama. Pastatą katalikams pritaikė pirmasis naujos Šv. Jurgio parapijos klebonas Justinas Lapis. Bažnyčia 1919 m. pašventinta, 1923 m. baigta įrengti. 1976 m. kovo 17 d. bažnyčia apdegė, tačiau altoriai ir didysis bokštas nukentėjo nežymiai. 1977 m. bažnyčia suremontuota.


Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 247B, Šiauliai
Tel. (41) 437600

Šiauliuose 1930 m. įsikūrė jėzuitų misija. Kunigo Benedikto Andruškos (pirmojo rektoriaus) rūpesčiu 1936 m. pastatyta mūrinė oratorija. Joje dirbo vienas kunigas ir du broliai jėzuitai. Iki 1944 m. pasikeitė keturi rektoriai. Jie buvo kartu ir jėzuitų misijos vyresnieji. 1948 m. pavasarį kunigas Antanas Šeškevičius ištremtas, bažnyčia uždaryta. Bažnyčią uždarius, joje buvo įrengtas sandėlis, vėliau sporto salė. 1986 m., prisidengus koncertų salės būtinybe, tuometinės miesto valdžios rūpesčiu gautas finansavimas ir pradėta bažnyčios restauracija. 1989 m. joje vyko bažnytinės muzikos festivalis. 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, gruodžio 23 d. pašventinta. 1993 m. rugsėjo 11 d. lankydamasis Lietuvoje į šią bažnyčią buvo užsukęs popiežius Jonas Paulius II. Po dvejų metų prie bažnyčios, buvusiame vaikų darželyje, įkurta Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, veikia bendruomenės namai.

 

Šiaulių muziejai

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Jaroslavo Proscevičiaus fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>