Kryžių kalnas. Į pirmą puslapį

Piligrimams

Maždaug 12 km į šiaurę nuo Šiaulių, netoli Šiaulių – Rygos geležinkelio linijos, laukuose stovi nelabai didelis, pailgas, per vidury įdubęs kalnas, visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas, daugiau kaip pusantro šimto metų traukiantis piligrimus, norinčius savo gyvenimą, savo kryžių, suvienyti su Išganytojo kryžiumi.

Caro ir sovietų okupacijos metais kryžius statyti drausta. Tačiau draudimai tik paskatino žmones atkakliai, netgi karžygiškai liudyti savo tikėjimą atperkamąja kryžiau galia. Ypač nuožmiai maldininkai persekioti sovietų okupacijos metais, o pats Kalnas ne sykį naikintas, griautas, nuo jo nuversti visi kryžiai. Žmonės statydavo kryžius nakčia, juos nešdavo nepaisydami pavojaus, draudimų ir persekiojimų. Kryžių kalnas tapo didvyriško pasipriešinimo tikėjimo laisvės užgniaužimui simboliu. Tad Kryžių kalne piligrimai su Viešpaties atperkamąja auka gali vienyti ne tik savo kančias ir skausmus, bet ir visų kankinių, tikėjimo liudytojų aukas, nes, anot popiežiaus Jono Pauliaus II, „Žmogus yra silpnas, bet šitas silpnas žmogus gali būti stiprus Kristaus Kryžiuje, jo Mirtyje ir Prisikėlime.“

1993 m. rugsėjo 7 d. Kryžių kalne meldėsi, prie jo aukojo šv. Mišias popiežius Jonas Paulius II. Šventojo Tėvo apsilankymas išgarsino Kryžių kalną visame pasaulyje, juolab kad Jonas Paulius II vėliau daugel kartų įvairiomis progomis savo kalbose užsimindavo apie didžiulį įspūdį jam padariusį Kryžių kalną.

Kalne maldininkai lankosi, stato kryžius ištisus metus, šalia Kalno stovinčiame pranciškonų vienuolyne vyksta šv. Mišios. Ypatinga maldininkų susibūrimo diena – paskutinį liepos mėnesio sekmadienį vykstantys Kryžių kalno atlaidai. Į Kryžių kalną ir iš jo organizuojami piligrimų žygiai: prieš Švč. Mergelės Marijos Gimimo, arba Šilinių, atlaidus nuo Kryžių kalno gausus piligrimų būrys eina į Šiluvą; prieš Kryžių kalno atlaidus piligrimai į Kalną eina nuo Šiaulių katedros.

 

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMĄ AIKŠTELĖJE


Automobiliams - nemokamai
Auto-nameliams / kemperiams - 20 Lt
AUTOBUSAMS:
Iki 16 sėdimų vietų - 20 Lt
Nuo 16 iki 40 sėdimų vietų - 30 Lt
Daugiau kaip 40 sėdimų vietų - 40 Lt

Rinkliavos lengvatos:
Vienkartinė rinkliava už automobilių stovėjimą aikštelėje prie Kryžių kalno netaikoma Lietuvos Respublikoje registruotiems mokykliniams („geltoniesiems") autobusams, atvežusiems į ekskursiją švietimo įstaigų mokinius.

aukštyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
<p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Eugenijaus Bartulio fotografija</p><p>Andriaus Mačiūno fotografija</p>